Στη χώρα, του αχώρητου, για το “οικονομικό Θαύμα” του Economist!!!

του Παναγιώτη Κ. Μυλωνά, οικονομολόγου

Πάντως, η χώρα αυτή, δεν είναι η Ελλάδα!!!

– Γιατί, άραγε?

– – Το 2010 είμαστε μέσα στις 25 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, στο “μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.”. Και το “μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π της χώρας μας, ήταν Τριπλάσιο από το μέσο κατά κεφαλήν παγκόσμιο Α.Ε.Π..

Επίσης το 2010, είχαμε φτάσει στο 92% του μέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού Α.Ε.Π. Αλλά, μετά από τα Μνημόνια, φτάσαμε κοντά στην πεντηκοστή θέση σε παγκόσμια κατάταξη, στο μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.. Και μάλιστα, η νέα θέση μας, μας έφερε να έχουμε, πλέον, το Διπλάσιο μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του παγκόσμιου. (Λόγω της μείωσης του Α.Ε.Π. της χώρας μας, στην περίοδο των Μνημονίων, κατά (-25%), αλλά κι απ’ την μεσολαβήσασα αύξηση, στο μεταξύ, του παγκόσμιου Α.Ε.Π., κατά τη τελευταία 12ετία, κατά; 12%.)

ΣΉΜΕΡΑ. Η οικονομική πορεία της χώρας μας, συνεχίζει να κινείται -και χωρίς Μνημόνια?- αρνητικά. Έτσι, το 2023, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, απ’ τα εγχώρια και τα διεθνή παπαγαλάκια…

Γιατί, για το 2023, με στοιχεία από τη Eurostat, έχουμε περιπέσει, από το 92%, το 2010, στο 67%, μόλις, του μέσου κατά κεφαλή Κοινοτικού Α.Ε.Π.. Και το 2023, ο ρυθμός ανάπτυξης τής χώρας μας, με βάση την Eurostat και πάλι, είναι μόλις, στο: 2,4% του Α.Ε.Π., σε ονομαστικές τιμές. Ενώ στην Ε.Ε. είναι στο: 2,1%, σε ονομαστικές τιμές πάντα. Και ο πληθωρισμός στη χώρα μας, έτρεξε με ρυθμό 9,2%, το 2023. Κι επομένως, έχουμε μια πραγματική ύφεση στην Ελλάδα και το 2023.

Που το είδε το Θαύμα της χώρας, ο Economist?

Άλλωστε κι ο πραγματικός μέσος μισθός, στην Ελλάδα, το 2023, σημείωσε μεγάλη πτώση, κατά (-5,6%), σε πραγματικές τιμές & με στοιχεία της Eurostat επίσης. Ταυτόχρονα και σε ονομαστικές τιμές εισοδημάτων, έχουμε, στην Ελλάδα, μια ονομαστική ανάπτυξη, ίση με: +2,4% του Α.Ε.Π.. Και στο μ.ό.των χωρών της Ε.Ε., μία ονομαστική ανάπτυξη, στο: 2,1% του μέσου κοινοτικού Α.Ε.Π.. (Λόγω της οικονομικής συγκυρίας, δυσπραγίας της Γερμανίας, με τη οικονομική της ύφεση…).

Μα ωστόσο, το 2,1% του αναπτυξιακού ρυθμού της Ε.Ε., είναι μεγαλύτερο απ’ το δικό μας, 2,4%!!!

Και γιατί αυτό???

Γιατί, το 2,1%, είναι μια μέση αύξηση, πάνω στο 100%, του Μέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού Α.Ε.Π.. Μια αύξηση, ονομαστική, δηλαδή, η οποία είναι ίση με +2,1 εκατοστιαίες μονάδες, του μέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού Α.Ε.Π.. Ενώ, ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, το 2023, επίσης, του 2,4%, επί το 67% του μέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού Α.Ε.Π., μας κάνει μια ονομαστική επίσης, αύξηση, ίση με: (+1,6%), του μέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού Α.Ε.Π.. Και επομένως, όταν οι άλλοι Ευρωπαίοι, αναπτύσσονται, ονομαστικά, με + 2,1%, Εμείς -ονομαστικά & πάλι- φτάνουμε να αναπτυσσόμαστε με: 1,6%. Συνεπώς, οι σχετικές αποστάσεις μας,απ’ τον μέσο όρο της Κοινότητας μεγαλώνουν σε βάρος μας. Περαιτέρω, η δική μας υστέρηση, που στις αρχές του 2023, από μια συνολική μνημονιακή υστέρησή μας, κατά: 33 εκατοστιαίες μονάδες, πίσω από το 100%, του Μέσου κατά κεφαλήν Κοινοτικού Α.Ε.Π., στο τέλος της χρονιάς, του 2023, έφτασε σε μια νέα υστέρηση, ίση με 33,5 εκατοστιαίες μονάδες, από το μέσο κατά κεφαλή κοινοτικό Α.Ε.Π.. (ή 102,1% – 68,6%, = 33,5%.)!!!

Ποιο “Θαύμα” μας επιτρέπει να μεγαλώνουμε τις αποστάσεις που μας χωρίζουν και με αυτή τη μεσολαβούσα αυξημένη μας υστέρηση, όλη δική μας???

Για άλλα άρθρα του κ. Μυλωνά πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώ, εδώεδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώεδώ, εδώ, εδώ, εδώ, κι εδώ.

Πραγματεία για τον τουριστικό κλάδο της οικονομίας μας, πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, κι εδώ.

Οι απόψεις των αρθρογράφων είναι προσωπικές, δημοσιεύονται στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου, και δεν είναι απαραίτητο να εκφράζουν κι αυτές του new-economy.gr.

One thought on “Στη χώρα, του αχώρητου, για το “οικονομικό Θαύμα” του Economist!!!

  • Μύθος.. Δημόσιες σχέσεις..

Comments are closed.