“Πανωλεθρίαμβος” κι απολύτως ζημιογόνα, εξακολουθεί να είναι η τουριστική κίνηση 2023

του Παναγιώτη Κ. Μυλωνά. οικονομολόγου

Όταν σε μια ανάλυση, δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι. Κι όταν, προκειμένου για την μέτρηση του Τουριστικού μας προϊόντος, στη χώρα, αυτή έχει για μέτρο της, μόνο, τις αυξήσεις των αφίξεων τουριστών ή και την ψευδεπίγραφη αύξηση των τουριστικών μας εσόδων. Δίχως όμως τη σφαιρική προσέγγιση όλων των παραμέτρων του ζητήματος. Τότε δεν ασκείται, απλώς, πολιτική εκμετάλλευση, με πεπλανημένα στοιχεία, σε βάρος του Λαού & του τόπου. Αλλά έχουμε και την απώλεια, στον προσανατολισμό μας. Ενώ οδηγούμε σε Vetrigo και τη χώρα. Εμπεδώνοντας την επικράτηση του νοήματος, ως και αυτού, ακόμα, που -με την αλληλοαναιρετική του σημασία- θα ονομάζαμε ως, “Πανωλεθρίαμβο”!!!

Απ’ τα παρατιθέμενα και μόνο, στοιχεία, του άρθρου του “ot.gr” -στο σύνδεσμο που κι εδώ έχουμε αναρτήσει, συνημμένα στο παρόν- θα μπορούσαμε να εξάγουμε την εξής εικόνα:

Ενώ τα τουριστικά έσοδα -το 8μηνο του 2023- αυξήθηκαν κατά +10,4%, σε τρέχουσες ή και σε ονομαστικές τιμές, απέναντι των εσόδων της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ωστόσο, το ποσοστό (%) αυτό, της αύξησης των τουριστικών μας εσόδων, είναι κατώτερο απ’ το ποσοστό (%) της αύξησης των αφίξεων τουριστών, το 9μήνο του 2023, συγκρινόμενο με βάση, την αύξηση των αφίξεων τουριστών, σε ποσοστό (%) π’ αυξήθηκε, κατά 12,1%, απ’ το ύψος των αφίξεων τουριστών, το αντίστοιχο 9μηνο, του 2019.

Συνεπώς. Τα ονομαστικά έσοδα, σε μονάδες του τουριστικού προϊόντος -όπως, π.χ., η “Μέση Κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη” & το 2023, φαίνεται να είναι σαφώς μικρότερα και από τα αντίστοιχα τουριστικά έσοδα -σε μονάδες τουριστικού προϊόντος- όπως αυτά καταγράφηκαν, για το 2019…

Αλλά και σε πραγματικούς όρους.

Η υστέρηση αυτή των ονομαστικών τουριστικών εσόδων, κατά μονάδα τουριστικού προϊόντος, το οκτάμηνο του 2023, απέναντι & των αντίστοιχων εσόδων του οκτάμηνου του 2019, καθίσταται ως κι εντυπωσιακά χαμηλότερη. Ιδίως μάλιστα όταν, η υστέρηση αυτή, φτάνει να καταγράφεται κι ως ονομαστική, παρά την μη συμπερίληψη & την μη ενσωμάτωση του τιμαριθμοποιημένου κόστους παραγωγής, στο τουριστικό μας προϊόν… Πρόκειται για αύξηση κόστους παραγωγής, του τουριστικού προϊόντος, που -μέχρι στιγμής- δεν συμπεριλήφθηκε στους υπολογισμούς μας. Μια αύξηση κόστους παραγωγής, δηλαδή, η οποία κι εκτιμήθηκε -πέρσι, απ’ τον ίδιο τον Πρόεδρο του Π.Ο.Ξ., κ. Γρηγόρη Τάσιο- στο ποσοστό του +40%. Με βάση θεώρησής του-του κόστους παραγωγής του τουριστικού προϊόντος- από το 2019 & μετά!

Επί πλέον όμως. Στην αξιόπιστη αποτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας των τουριστικών μονάδων, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι: η “ανά δωμάτιο οικονομική απόδοση” των ξενοδοχείων -πέρα κι απ’ το εκτιμούμενο χαμηλό επίπεδο τιμών τους- πρέπει να σταθμιστεί και να υποεκτιμηθεί κι άλλο. Ιδίως όταν, στη τετραετία χρονικού διαστήματος, μεταξύ: 2019 και 2023, έχουν προστεθεί περισσότερες από 12.000 νέες κλίνες, 5άστερων & 4άστερων -κοστοβόρων στη λειτουργία τους- ξενοδοχείων. Νέες κλίνες, πια, απ’ τη χαριστική & τη μεροληπτική μεταχείριση της γερμανοκρατούμενης Α.Α.Δ.Ε., προς χάρη της γερμανικής TUI. Και με βάση, τη “διαδικασία αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, 24%, σε εστίαση και τουρισμό”, από τον Ιούνιο του 2020, έως και το 2027, λόγω του Covid-19 (σικ), όπως και η “ΠΟΛ. Α 1150/2020”, προβλέπει και ορίζει!!!

https://www.ot.gr/…/tte-touristika-esoda-146-dis…/…

Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, πως: αυτές οι πολύ αρνητικές εξελίξεις, στην αποδοτικότητα των τουριστικών μας εσόδων, θέτουν, ως βάση εκκίνησης και θεώρησης των εκτιμήσεών τους, την προπανδημική και την καλλίτερη, τουριστική χρονιά όλων των εποχών, όπως θεωρείται, από πολλούς, το 2019. Παρ’ ότι, μάλιστα -εξ αιτίας του ασκούμενου αθέμιτου ανταγωνισμού και των αντιανταγωνιστικών πρακτικών που ακολουθούνται απ’ τα Καρτέλ της γερμανικής TUI- σύμφωνα & με δημοσιευμένη αρθρογραφία μου, έχω εκτιμήσει, ως απώλειες -στα δεδουλευμένα μας τουριστικά έσοδα του 2019- ένα ποσό, 10 δισ. € ή 5,5% του Α Ε.Π. της χώρας. Μια εκτίμηση που είναι σταθμισμένη & με βάση την υστέρηση απ’ τη μέση τιμή της “κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης”, εφάμιλλων & τουριστικά, ανταγωνιστικών χωρών…

Υπό το πρίσμα, της αρνητικής αξιολόγησης των οικονομικών αποδόσεων του τουριστικού μας προϊόντος και το 2019, η συνεχιζόμενη αυτή, νέα υστέρηση των τουριστικών μας αποδόσεων, δεν αφορά -οπωσδήποτε- καμιά υστέρηση κερδών μας. Αλλά, στα σίγουρα, αφορά μια αύξηση των ζημιών μας, μα και των ελλειμμάτων μας, στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος…

Ότι κινείται, πλέον, χρηματιστικά κι επενδυτικά στον ελληνικό τουρισμό, αφορά αποκλειστικά, σε ελλειμματικούς τζίρους του κλάδου μόνο. Και σε μια παράδοξη, μα σκοπούμενη και συχνά υπόγεια, επενδυτική υπερμόχλευση, απ’ τα Καρτέλ της γερμανικής TUI και της συμπαρατασσόμενης, με αυτήν, διαπλοκής, για κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών, των Success Story, στις αφίξεις των τουριστών, για την τουριστική κίνηση της τελευταίας, τουλάχιστον, δωδεκαετίας. Παρ’ ότι, επίσης, στη δωδεκαετία αυτή, οι τουριστικές επενδύσεις, αντεδείκνυνται λογικά, με βάση τα “Αποτελέσματα Χρήσεως” και τη “Καθαρή Θέση”, των Ισολογισμών στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες & τις πραγματοποιούν. Οδηγώντας, σε στρέβλωση και τουριστική μονοκαλλιέργεια, το παραγωγικό μας μοντέλο, σε μια τουριστική ελεφαντίαση τον κλάδο και σε επιταχυνόμενη παρόξυνση το μεγάλο δημογραφικό μας ζήτημα. Αναβιβάζοντάς το, σε έναν αυτοδύναμο πόλο και αυτοτελή άξονα, ως παράγοντα μιας πολύ βαριάς οικονομικής μας κατρακύλας & συνεπαγόμενης εθνικής μας κατάρρευσης. Αποκαλυπτική είναι κ’ η οικονομική διάσταση, που έχει το δημογραφικό ζήτημα, ως το αδιανόητο οικονομικό βαρύδι που αυτό αντιπροσωπεύει. Όπως αναδείχνεται και στο άρθρο του σύνδεσμου που ακολουθεί εδώ:

(Όποιος τολμήσει, μάλιστα, να διαβάσει και τη 2η υπόθεση εργασίας, του παλαιότερου άρθρου μου, που επικολλώ με σύνδεσμο εδώ, θα τρομάξει, για την περίπτωση της Ελλάδας, ακόμα και Καθηγητής των Οικονομικών, σε Πανεπιστήμιο, να είναι…)

Όσον αφορά, στο ρόλο της γερμανικής TUI, στην αποδοτικότητας του ελληνικού τουρισμού, πολύ χαρακτηριστικό σχετικά, είναι & το περιεχόμενο του πρόσφατου άρθρου μου, που σας επικολλώ εδώ, με το σύνδεσμο που ακολουθεί και το οποίο άρθρο, έχει τίτλο: “Αυτοαποκάλυψη Τώρα!!!”

Για άλλα άρθρα του κ. Μυλωνά πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώ, εδώεδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώεδώ, εδώ, εδώ, εδώ, κι εδώ.

Πραγματεία για τον τουριστικό κλάδο της οικονομίας μας, πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, κι εδώ.

Οι απόψεις των αρθρογράφων είναι προσωπικές, δημοσιεύονται στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου, και δεν είναι απαραίτητο να εκφράζουν κι αυτές του new-economy.gr.