Το τουριστικό μοντέλο TUI στραγγαλίζει την ανάπτυξη στην Ελλάδα και το 2021

του Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά, οικονομολόγου

Πανηγύριζαν χθες, όλα τα λαλήστατα στελέχη της Κυβέρνησης & του Τουρισμού, για την ανακοινωθείσα νέα αυξητική αναθεώρηση της πρόβλεψης του Α.Ε.Π. της χώρας, για το 2021. Την οποία -εσφαλμένως- την συνδέουν με την ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού μας, ιδίως το 2o εξάμηνο του 2021…

Κι όμως κάνουν λάθος & ψεύδονται ολοκάθαρα! Αφού, άλλο είναι η αναθεώρηση των προβλέψεων του Α.Ε.Π. της χώρας, για το 2021. Κι άλλο είναι, πάντως, η συμβολή του τουρισμού μας σε αυτή την ανάπτυξη…

Γιατί; Γιατί, ενώ η ύφεση του 2020 (κατά -8,2%, απ’ τις μεγαλύτερες στην Ε.Ε.), προκειμένου να απαλειφθεί (μέσω και του ελατηρίου: “υ” ή “ν” της ανάκαμψης, απ’ τον τερματισμό των Lockdown), θα όφειλε να είχε αντικρισθεί και να αντικατασταθεί -η ύφεση αυτή- με μια αντίστροφη και ανάλογη οικονομική μας μεγέθυνση…

Σημειώνοντας, εφέτος ακριβώς, μια αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας μας, κατά +9%. Ή και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση απ’ αυτή. Μια ανάλογη ονομαστική αύξησή του, δηλαδή, με τον συνυπολογισμό και του αποπληθωριστή ανάπτυξης…

Όμως, η αναθεωρημένη ανάπτυξή μας, για όλο το 2021, εκτιμάται, τώρα πλέον, να είναι, από 6%, έως 7% του Α.Ε.Π., από τους διάφορους εγχώριους και διεθνείς φορείς των οικονομικών προβλέψεων. Και για την οποία -αναθεωρημένη αυτή αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας, το 2021- όσον αφορά στο 1ο εξάμηνο του 2021, που ήδη διανύσαμε, σημειώθηκε ένας ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του +11% (Ή με ρυθμούς μεταβολής του Α.Ε.Π., του -4,5%, το 1ο τρίμηνο και με +16,2%, το 2ο τρίμηνο). Κι αυτό, παρ’ ότι, η τουριστική μας κίνηση, όλο το 1ο εξάμηνο του 2021, ήταν καθηλωμένη, στα επίπεδα του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.

Ταυτόχρονα δε, για το 2ο εξάμηνο του 2021, η σταθμισμένη ανάπτυξη του Α.Ε.Π. της χώρας, θα πρέπει να είναι κατώτερη ακόμα και του ρυθμού, του 4% του Α.Ε.Π. μας, προκειμένου να φθάσουμε στο 6% έως 7%, για όλο το 2021! (Μα, στο 2ο αυτό εξάμηνο, με την τουριστική μας κίνηση, σε ισχυρή ανάκαμψη, να είναι κοντά, δηλαδή, στο 85% της τουριστικής κίνησης του 2ου εξαμήνου του 2019 ή και έως τριπλάσια εκείνης του ίδιου εξάμηνου του 2020)…

Έτσι ώστε, να μπορέσει διαμορφωθεί και η συνολική ανάπτυξη του Α.Ε.Π., όλου του έτους, του 2021, κοντά στο 7%… Συνεπώς των προαναφερομένων… Η συμβολή του τουρισμού, λοιπόν, στην προβλεπόμενη αυξημένη εκτίμηση της διαμόρφωσης του Α.Ε.Π., για το 2021, είναι -οπωσδήποτε- ΑΡΝΗΤΙΚΉ… (Κι είναι αρνητική, τόσο για την ΜΗ επιβάρυνση, της ανάπτυξης, λόγω της έλλειψης του τουριστικού ρεύματος, στο 1ο εξάμηνο του 2021. Και του, εξ αυτού, ΜΗ αρνητικού επηρεασμού της, από την εντυπωσιακά μεγάλη οικονομική μας μεγέθυνση, το εξάμηνο αυτό. Αλλά όσο, ιδίως, και από την έλλειψη της βαρύτητάς του τουρισμού, στη σημειωθείσα ισχυρή ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στο 2ο εξάμηνο του 2021. Γεγονός που, επέφερε -παραδόξως για πολλούς- μια πολύ ισχνή, υστερούσα σαφώς του 1ου εξαμήνου και δυσανάλογα μικρή, ανάκαμψη της οικονομίας μας, το 2ο αυτό εξάμηνο του 2021, έναντι του 1ου. Με υπολογιζόμενο ρυθμό ανάπτυξης, μικρότερο ακόμα και του 4%. Ένας ρυθμός, δηλαδή, που θα είναι υποπολλαπλάσιος του 1ου εξαμήνου του 2021…). Και το συμπέρασμά μας αυτό, είναι ένα -πολύ απλό- μαθηματικό εξαγόμενο των αριθμών και της συσχέτισης των δεικτών που προαναφέραμε…

Ας σημειωθεί, επίσης, πως: η αρνητική αυτή συμβολή του τουρισμού, με τον -τόσο παράδοξα- αντίστροφο επηρεασμό του ρυθμού μεταβολής του Α.Ε.Π., το 2021 -όπως καταδείξαμε αμέσως πριν- οφείλεται, ακριβώς, στις πολύ χαμηλές τιμές πώλησης του τουριστικού προϊόντος μας, οι οποίες, βρίσκονται σημαντικά κάτω κι από το κόστος της παραγωγής του προσφερόμενου αυτού προϊόντος μας στη διεθνή τουριστική αγορά…

Αφού, άλλωστε και οι τιμές πώλησης του τουριστικού μας προϊόντος, είναι αυτές που διαμόρφωσε -με τον ασκούμενο “αθέμιτο ανταγωνισμό” της- η γερμανική Tui, σε βάρος της χώρας μας. Με εκείνο τον “Αθέμιτο Ανταγωνισμό“, που μας άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί, στην ελληνική τουριστική αγορά, η επιβολή του ελλειμματικού και παρασιτικού τουρισμού μοντέλου, που έχει επιβληθεί στη χώρα μας, απ’ την ίδια αυτή γερμανική εταιρία, την TUI, ήδη δυο δεκαετίες τώρα. Με τη συνέργεια και του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά και την παρατεταμένη αδιαφορία της “Επιτροπής Ανταγωνισμού“. – Το “τουριστικό μοντέλο της TUI“, λοιπόν, οδηγεί -δυο δεκαετίες τώρα, απ’ την επιβολή του στην Ελλάδα- σε παραγωγική κρυψορχία, τόσο τον ελληνικό τουρισμό, όσο και την οικονομία της χώρας…

Για άλλα άρθρα του κ. Μυλωνά πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, κι εδώ.