Ανάθεση 38 χιλ. ευρώ στον κ. Αντώνιο Κουκουβίνη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, αποφάσισε την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση έξι (6) Πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» με κωδικό MIS 5007671, σύμφωνα με το άρθρο 119, παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016, στον μελετητή Αντώνιο Κουκουβίνη του Χαραλάμπους, που εδρεύει στη Πάτρα (Κανάρη 20), ΑΦΜ:025522304, Γ ́ ΔΟΥ Πατρών, Τ.Κ. 26222, έναντι αμοιβής 38.805,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).  Αναλυτικότερα η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •