Την Τρίτη 31 Ιουλίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 122/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος).

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση ή μη Πρακτικού IV για την κατακύρωση της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων οχημάτων/μηχανημάτων έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018» CPV:44113620-7, σύμφωνα με την αριθ. 13/2018 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής, 2. Έγκριση δαπάνης ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 74.398,02 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την εν λόγω Προμήθεια (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).

Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/709) και αποδέσμευση ποσού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/139, Β/140) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/816, Β/817) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Ε. Αλεξόπουλου – Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την πληρωμή συνδρομής προγραμμάτων GPS (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης «Δειγματοληπτικός έλεγχος δοκιμίων αδρανών υλικών ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €(εξόφληση), για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης υπό του σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Γιωτοπούλου μεταξύ των Ο.Τ. 1041, 1041α, 1683 και 1682β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, βάσει του υπ’ αριθ. 14739/22-12-2015 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πατρών κας Ζωής Παπαποστόλου-Παπακωστοπούλου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 €, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κ. Αντωνίου Πετράτου κλπ, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 717 και 719 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών επί της οδού Γκιώνας στη συμβολή της με την οδό Ελίκωνος στη περιοχή «Εβραιομνήματα» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,00 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Παλιό Αρσάκειο Μαιζώνος αρ.19) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,00 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Προύσσης-Καρατζά, Ιωνίας-Μητροδώρου, Δάμωνος-Φαναρίου, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου αρ. 22) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,00 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Πόντου και Πριγκηποννήσων, Πόντου-Πλατεία Ελευθερίας Κάτω Μέρος, Εφέσσου-Γήπεδο Προσφυγικών, Περγάμου-Νικαίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •