Απευθείας ανάθεση 24 χιλ. ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στον κ. Αποστολόπουλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό (Οικ. Εξ Οικονόμου 18, Λάρισα με Α.Φ.Μ.: 046453172 – Α ́ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ».

Η ανάθεση αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της μόνωσης της λίμνης στο πάρκο Αλκαζάρ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72553/27-10-2017 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα ανάθεση έχει χρονική διάρκεια 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 24.552,00 € (19.800,00 € + Φ.Π.Α. 24% 4.752,00 €).

Αναλυτικότερα  εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •