24 χιλ. ευρώ στον «ΚΟΙ. ΣΠΕ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αποφάσισε:

  1. Την απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙ. ΣΠΕ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» Λεωφόρος Δημοκρατίας 119, ΛΑΡΙΣΑ, ΑΦΜ 997176919, ΔΟΥ Β’ Λάρισας, της ανάθεσης Υπηρεσιών στελέχωσης και ειδικών εργασιών ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης επισκεπτών στο Πάρκο των Ευχών έτους 2017-2018 στο Πάρκο Αλκαζάρ, συνολικής αξίας 24.800,00 Ευρώ.
  2. Η ανάθεση αφορά Υπηρεσίες στελέχωσης και ειδικών εργασιών ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης στο Πάρκο των Ευχών έτους 2017-2018 στο Πάρκο Αλκαζάρ, συνολικού ποσού 24.800,00€. Ο οικονομικός φορέας θα απασχολήσει υπαλλήλους Υποδοχής – Ενημέρωσης – Ψυχαγωγίας των Επισκεπτών. Το σύνολο των
    εργαζομένων ανέρχεται στα είκοσι άτομα εκ των οποίων ποσοστό άνω του 30% αφορά άτομα με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 321, παρ. 1
  3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει μέχρι 7/01/2018.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •