Ανοικτός διαγωνισμός Πλαστικών Σάκκων 307 χιλ. ευρώ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πλαστικών σάκκων αποκομιδής απορριμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Αναλυτικότερα ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •