70 χιλ. ευρώ για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε δαπάνη €69.660,40 χιλ., για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •