€25 χιλ. για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στα Μαγειρεία Λάρισας

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λάρισας ενέκρινε την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικού στεγάστρου στα κεντρικά μαγειρεία του Δ.Λαρισαίων, συνολικού ποσού €24.738 χιλ. Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •