Στα 102,3 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το οικον. έτος 2018

Στην έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2018, με αυτόν να ανέρχεται στο ποσό των €102,3 εκατ. Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •