Τι δείχνουν τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΒΙΟΚΑ και ΑΛΜΥ

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑ διαπραγματεύεται στα 2,15 ευρώ με πτώση 3,15%, συνεχίζοντας να κινείται κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,65 ευρώ, και η στήριξη στα 2,04 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,55 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -34,85%

Απόδοση 3μηνου -17,31%

Απόδοση 6μηνου +10,26%

Απόδοση από 1/1 +36,94%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,45%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,46 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 46,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,93

P/BV 1,12

P/Ettm 12,29

EV/EBITDA* 7,98 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,49

ROE +4,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,49%

FCF Yield* 19,66%

Κεφαλαιοποίηση: 51,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΛΜΥ διαπραγματεύεται στα 2,38 ευρώ με πτώση 1,65%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ, και η στήριξη στα 2,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 76,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -37,70%

Απόδοση 3μηνου -17,36%

Απόδοση 6μηνου +13,06%

Απόδοση από 1/1 +20,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,77 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,04

P/BV 1,17

P/Ettm 16,80

EV/EBITDA* 6,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,95 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,39 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,24

ROE +2,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 67,01%

FCF Yield* 1,8%

Κεφαλαιοποίηση: 77,14 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.