Πως διαμορφώνοντας τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ

Η μετοχή της ΑΛΦΑ διαπραγματεύεται στα 1,2675 ευρώ με άνοδο 1,40%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,34 ευρώ, και η στήριξη στα 1,18 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,11 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -17,73%

Απόδοση 3μηνου -16,68%

Απόδοση 6μηνου +15,18%

Απόδοση από 1/1 +26,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,682 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8026 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,59

P/BV 0,49

P/Ettm 5,29

CET1 13,60%

Κεφαλαιοποίηση: 2,97 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΤΕ διαπραγματεύεται στα 5,372 ευρώ με άνοδο 0,79%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η προσοχή εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν η μετοχή διασπάσει πτωτική ή όχι τον ΚΜΟ200 ημερών (5,28 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,57 ευρώ, και η στήριξη στα 5,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,33 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,48%

Απόδοση 3μηνου -11,21%

Απόδοση 6μηνου +21,70%

Απόδοση από 1/1 +43,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων +77,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,972 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,69

P/BV 0,70

P/Ettm 4,47

CET1 17,30%

Κεφαλαιοποίηση: 4,91 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΡΩΒ διαπραγματεύεται στα 1,466 ευρώ με άνοδο 0,69%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, εγκλωβισμένη μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,51 ευρώ) και του ΚΜΟ200 ημερών (1,39 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,35 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,22%

Απόδοση 3μηνου -4,18%

Απόδοση 6μηνου +20,66%

Απόδοση από 1/1 +38,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,833 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,36 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,98

P/BV 0,74

P/Ettm 5,06

CET1 16,30%

Κεφαλαιοποίηση: 5,44 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΙΡ διαπραγματεύεται στα 2,80 ευρώ με άνοδο 1,08%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,93 ευρώ, και η στήριξη στα 2,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,97 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,21%

Απόδοση 3μηνου -6,11%

Απόδοση 6μηνου +44,04%

Απόδοση από 1/1 +94,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +171,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,596 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,006 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,82 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,66

P/BV 0,60

P/Ettm 2,98

CET1 12,30%

Κεφαλαιοποίηση: 3,5 δισ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.