Πως διαμορφώνονται τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΓΕΒΚΑ και ΑΛΜΥ

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ διαπραγματεύεται στα 1,72 ευρώ με άνοδο 4,56%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,74 ευρώ) με την επόμενη στα 1,90 ευρώ, και η στήριξη στα 1,64 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,76 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -10,42%

Απόδοση 3μηνου +29,32%

Απόδοση 6μηνου +42,15%

Απόδοση από 1/1 +42,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων +38,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,155 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,23

P/BV 1,40

P/Ettm 10,08

EV/EBITDA* 6,87 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,44 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,36

ROE +9,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,23%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 5,91%

Κεφαλαιοποίηση: 41,38 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΛΜΥ διαπραγματεύεται στα 3,38 ευρώ με άνοδο 4%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,40 ευρώ) με την επόμενη στα 3,78 ευρώ, και η στήριξη στα 3,22 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,43 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,43%

Απόδοση 3μηνου +22,91%

Απόδοση 6μηνου +62,11%

Απόδοση από 1/1 +71,57%

Απόδοση 52 εβδομάδων +75,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,75 ευρώ

Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,99

P/BV 1,70

P/Ettm 4,74

EV/EBITDA* 4,29 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,35 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 4,02

ROE +53,80%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%

FCF Yield* 10,61%

Κεφαλαιοποίηση: 109,55 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.