Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ

Η μετοχή της ΑΛΦΑ διαπραγματεύεται στα 1,382 ευρώ με άνοδο 2,37%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,44 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1,338 ευρώ) με την επόμενη στα 1,29 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,16 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,43%

Απόδοση 3μηνου -10,14%

Απόδοση 6μηνου +22,30%

Απόδοση από 1/1 +38,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,682 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8026 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,59

P/BV 0,53

P/Ettm 5,77

CET1 13,6%

Κεφαλαιοποίηση: 3,24 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΤΕ διαπραγματεύεται στα 5,776 ευρώ με άνοδο 1,58%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,13 ευρώ, και η στήριξη στα 5,56 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,22 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,51%

Απόδοση 3μηνου -3,83%

Απόδοση 6μηνου +24,35%

Απόδοση από 1/1 +54,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +79,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,96 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,69

P/BV 0,75

P/Ettm 4,80

CET1 17,3%

Κεφαλαιοποίηση: 5,2 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΡΩΒ διαπραγματεύεται στα 1,4875 ευρώ με άνοδο 0,88%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,58 ευρώ, και η στήριξη στα 1,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,11 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,30%

Απόδοση 3μηνου -3,88%

Απόδοση 6μηνου +20,73%

Απόδοση από 1/1 +40,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων +65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,833 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,3 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,98

P/BV 0,75

P/Ettm 5,13

CET1 16,3%

Κεφαλαιοποίηση: 5,5 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΙΡ διαπραγματεύεται στα 2,852 ευρώ με άνοδο 2,08%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, κινούμενη σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,08 ευρώ, και η στήριξη στα 2,76 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,87 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -13,39%

Απόδοση 3μηνου -4,67%

Απόδοση 6μηνου +53,61%

Απόδοση από 1/1 +98,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +141,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,596 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,006 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,66

P/BV 0,61

P/Ettm 3,03

CET1 12,3%

Κεφαλαιοποίηση: 3,5 δισ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.