Τι δείχνουν τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΜΕΝΤΙ

Η μετοχή της ΜΕΝΤΙ διαπραγματεύεται στα 3,55 ευρώ με άνοδο 3,50%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, κινούμενη σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (3,65 ευρώ) με την επόμενη στα 3,89 ευρώ, και η στήριξη στα 3,45 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,47 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -11,25%

Απόδοση 3μηνου -1,39%

Απόδοση 6μηνου -0,56%

Απόδοση από 1/1 -4,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων +14,89%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ

Καθαρή Θέση: 17,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 3,96

P/BV 0,90

P/Ettm 6,19

EV/EBITDA* 3,02 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,82

ROE +20,88%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 81,07%

Συντελεστής Μόχλευσης* 4,45%

FCF Yield* 6,59%

Κεφαλαιοποίηση: 15,68 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.