Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 23/08/2018, ώρα 12:30

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 23-08-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο Δημαρχείο, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να βρείτε στο SITE του Δήμου Λαρισαίων ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Ε..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανάσιος Αδαμόπουλος

  •  
  •  
  •  
  •  
  •