Πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Σερρών 2018

Σε συνέχεια της συνέντευξης τυπου του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη, σχετικά με την κατάσταση του οδικου δικτύου στον Δήμο, κοινοποιεί το πρόγραμμα μελέτη προϋπολογισμού ποσού 620.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της πόλης των Σερρών και σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα για την πόλη των Σερρών, προτείνεται να ασφαλτοστρωθούν, μετά την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού, οι παρακάτω οδοί (με κατάταξη σύμφωνα με τον κυκλοφοριακό φόρτο):

 • Μακεδονομάχων, ρεύμα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο έως την διασταύρωση με την οδό Τσακάλωφ – Δευτερεύουσα αρτηρία
 • Ν. Πλαστήρα, από το ύψος του κτιρίου της παλαιάς Αστυνομίας έως την διασταύρωση με την οδό Γρ. Ρακιτζή) – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Ραιδεστού, από την διασταύρωση με την οδό Μεραρχίας εώς το ύψος Χρ. Σμύρνης – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Απαμείας – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Γ’ Ιππικού Συντάγματος, από την διασταύρωση με την οδό Προύσσης έως τον αριθμό 50 – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Νικομηδείας, από τον αριθμό 52 (Βιζυηνού) έως την διασταύρωση με την οδό Προύσσης – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Αν. Θράκης, τμήμα 50μ περίπου στη διασταύρωση με τις οδούς Νιγρίτης και Αθ. Αργυρού – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Γρ. Ρακιτζή, τμήμα 100μ περίπου έμπροσθεν 5ου Γυμνασίου – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • 8ης Μαίου, από την οδό Βενιζέλου έως τον κυκλικό κόμβο – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
 • Σαράντα Εκκλησιών – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Κιουταχείας (ανάμεσα στους δύο κυκλικούς κόμβους) – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Χαρ. Τρικούπη, τμήμα 60μ περίπου έμπροσθεν 18ου Δημοτικού Σχολείου – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Παύλου Μελά, από την οδό 29ης Ιουνίου έως την οδό Θεσ/νίκης – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Κερασούντος – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Θεσ/νίκης, από την οδό Ραιδεστού έως την Κ. Καραμανλή – Δευτερεύουσα συλλεκτήρια
 • Γρ. Λαμπράκη, από την οδό Γρ. Ρακιτζή έως την οδό Β. Βασιλείου – Τοπική οδός

Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών, θα ασφαλτοστρωθούν ή θα τσιμεντοστρωθούν τμήματα του οδικού δικτύου εντός των οικισμών που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες βλάβες στο οδόστρωμα, κατόπιν απόφασης που θα ληφθεί από το εκάστοτε τοπικό συμβούλιο.

Στον παρακάτω πίνακα 1 εμφανίζονται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών που προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις, όπου αναγράφονται και το ποσά που διατίθενται για τις εργασίες ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Α/Α Περιοχή Κατανομής Πιστώσεις που θα διατεθούν

                                                                                                                                          στις Δ.Κ. & Τ.Κ. (€)
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
1 Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς                                                                                        2.074,30

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
2 Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως                                                                                       8.096,13

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ
3 Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα                                                                                              25124.46

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
4 Δημοτική Κοινότητα Σερρών                                                                                                533,766.96
5 Τοπική Κοινότητα Οινούσας (Χιονοχωρίου)                                                                     5.937,16
6 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος                                                                                                 4413.18

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
7 Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως                                                                                        11960.33
8 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης                                                                                          5.037,59
9 Τοπική Κοινότητα Αδελφικού                                                                                               2.624,63
10 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς                                                                                             4,011.02
11 Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης                                                                                      2,550.54
12 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας                                                                                      12,043.65
13 Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων                                                                                         2,360.05

Σύνολο:                                                                                                                                         620,000.00

Γενικά οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι: α) ασφαλτικά, που περιλαμβάνουν το φρεζάρισμα του υπάρχοντος ασφαλτικού, την ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, την ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση (όπου απαιτείται) και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (αστικής ή μη) οδού, β) τεχνικά έργα, που περιλαμβάνουν την τσιμεντόστρωση οδών (σε μεγάλο υψόμετρο) με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, και την προσαρμογή (ανύψωση ή καταβιβασμός) φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων δικλίδας στην οριστική στάθμη του οδοστρώματος γ) διαγράμμιση οδών (διαβάσεων κλπ)

Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 729/2017 απόφαση Δ.Σ. Σερρών και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2018 & 2019 με το ποσό των 620.000,00 €. Η επίβλεψη θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών και η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη.

Πηγή:anexartitos.gr

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •