Όταν τα αποτελέσματα «σφύζουν» από υγεία

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μέχρι στιγμής, στις μισές εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί 11%, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 7,8%, ενώ τα η καθαρή κερδοφορία υπερδιπλασιάστηκε κατά 126%. Στην κατηγορία των εταιρειών που ικανοποίησαν με τα αποτελέσματα τους ανήκει και το ΙΑΣΩ, το οποίο εμφάνισε κέρδη μετά φόρων αυξημένα κατά 286,4%.

Ικανοποίησαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ΙΑΣΩ εξέπληξαν θετικά δημιουργώντας προσδοκίες για το σύνολο του κλάδου, όπου παρά την μείωση κατά 2,02% του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2016, στα 114,16 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν 286,4% έναντι της προηγούμενης χρήσης, στα 10,51 εκατ. ευρώ (μετά από rebate* και claw back*), ενώ τα EBITDA παρουσίασαν αύξηση κατά 16,74% σε σχέση με πέρσι, στα 24,68 εκατ. ευρώ (μετά από rebate* και claw back*), με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται στα 0,1432 ευρώ έναντι 0,0481 ευρώ το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το rebate αναφέρεται στην έκπτωση επί του τζίρου που κάνουν οι εμπορικές εταιρείες στους προμηθευτές τους, ενώ το claw back στην επιστροφή του ποσού εκείνου που υπερβαίνει μηνιαίως τις προϋπολογισμένες δαπάνες υγείας.

Στους κινδύνους που πιθανών να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης συγκαταλέγεται ο κίνδυνος της ζήτησης, καθώς και ο κλάδος της υγείας επηρεάζεται άμεσα από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και από την δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στις εταιρείες.

Τεχνική εικόνα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το P/E διαμορφώνεται στο 6,8, με την εσωτερική αξία να βρίσκεται στα 0,94 ευρώ, και την τιμή προς εσωτερική αξία στα 1,03 ευρώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μετοχή διαπραγματεύεται στην αξία της εταιρείας, με τα ικανοποιητικά αποτελέσματα για την χρήση του προηγούμενου έτους να θέτουν την εταιρεία ως βασικό πρωταγωνιστή της επόμενης μέρας για τον κλάδο.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή του ΙΑΣΩ ενισχύεται κατά 18,61% (κλείσιμο 27/4), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποιεί κέρδη 213,38%. Παρατηρώντας το μακροχρόνιο γράφημα, διαπιστώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2017 η μετοχή πραγματοποιεί όγκο πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (834.516 χιλ. τεμάχια), αποδεικνύοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρων.

Η σταθεροποίηση λίγο κάτω από το ένα ευρώ, δημιουργεί προβληματισμούς για τη συνέχεια, καθώς πάνω από τα τρέχοντας επίπεδα η μετοχή θα διαπραγματεύεται με premium, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκαθαριστεί αυτήν την εβδομάδα, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ η κίνηση προς τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών και η διάσπαση αυτού, θα σηματοδοτήσει την διατήρηση της ανοδικής πορείας που ξεκίνησε τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες. Τέλος, η διαπραγμάτευση της μετοχής πάνω από το όριο της υπέρ αγορασμένης ζώνης από τον περασμένο Νοέμβριο, μάλλον δεν αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για μια υποχώρηση προς χαμηλότερα επίπεδα.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •