Μείωση κερδών και κύκλου εργασιών για την ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ το 2017

Η ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στην χρήση 2017 μειώθηκε κατά 4,70% και ανήλθε σε 30.290.460 ευρώ, έναντι 31.785.603 ευρὠ το 2016. Τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 15.820.248 ευρώ έναντι 17.191.556 ευρώ μειωμένα κατά 7,98% σε σχέση με το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)* ανήλθαν σε κέρδη 2.185.906 ευρώ έναντι 3.113.523 ευρώ το 2016 μειωμένα κατά 29,79%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)* ανήλθαν σε 930.136 ευρώ έναντι 1.776.235 ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 47,63%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 370.696 ευρώ έναντι κερδών 1.069.025 ευρώ της προηγούμενης χρήσης μειωμένα κατά 65,32%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 63.690 ευρώ έναντι κερδών 497.267 ευρώ το 2016 μειωμένα κατά 87,19%.
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •