Πόσο αποτιμούνται οι προσδοκίες;

Ενδιαφέρον άρχισε να αποκτά και πάλι το τελευταίο χρονικό διάστημα το ελληνικό χρηματιστήριο, λόγω των προσδοκιών για «καθαρή» έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα, αλλά και των εταιρικών αποτελεσμάτων για την χρήση του 2017. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και συνάμα πιο εξουθενωτική περίοδος στα χρηματιστήρια, είναι αυτή της ανακοίνωσης των οικονομικών επιδόσεων των εταιρειών, κι αυτό διότι αναπροσαρμόζονται οι τιμές των μετοχών ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Βέβαια όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα μιας εταιρείας αφορούν το παρελθόν, ενώ οι τιμές των μετοχών περικλείουν τις προσδοκίες των επενδυτών στο μέλλον με βάση τις παρελθούσες οικονομικές επιδόσεις. Μια τέτοια εταιρεία της οποίας η μετοχή περιέχει τις προσδοκίες των επενδυτών για το μέλλον, είναι και η ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ.

Η χρήση του 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε μείωση κύκλου εργασιών 4,7% σε σχέση με το 2016, στα 30,29 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά φόρων να υποχωρούν 87,19% έναντι του προηγούμενου έτους, στις 63.690 ευρώ, και τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 2,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29,79%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,0016 ευρώ έναντι 0,0131 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το P/E διαμορφώνεται στα 510 ευρώ, με την εσωτερική αξία στο 1,33, και την τιμή προς εσωτερική αξία στο 0,61, δηλαδή η μετοχή διαπραγματεύεται με premium.

Οι προσδοκίες

Όπως αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση, «Η ισχυρή ζήτηση για χαμηλής τιμής προϊόντα συνεχίζει να οδηγεί τους λιανοπωλητές στο να εφαρμόσουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις τιμών, συνδυαστικών προσφορών αλλά και στη μείωση των μοναδιαίων τιμών με σκοπό την αύξηση ή τουλάχιστον τη διατήρηση του ύψους των πωλήσεων. Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς αποτελεί η αναζήτηση ” value for money “ προϊόντων. Αυτό οδήγησε την Εταιρία στη μείωση των τιμών πώλησης μέσω προσφορών και εκπτώσεων με αποτέλεσμα τη μείωση του μικτού κέρδους». Δηλαδή εάν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και της οικονομικής δραστηριότητας, τα προϊόντα χαμηλής τιμής θα συνεχίσουν να προτιμώνται από τους καταναλωτές ροκανίζοντας το περιθώριο κέρδους της εταιρείας.

Επίσης, η διοίκηση έχει αποφασίσει συρρίκνωση της τεχνικής δραστηριότητας, καθώς αυτή έχει ως βασική της δραστηριότητα την παραγωγή ενέργειας.

Τέλος, η διοίκηση εκτιμά αύξηση της ζήτησης παιδικής ένδυσης κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για τον κλάδο παραγωγής ενέργειας. Όσο αφορά την Α.Ε.ΕΑ.Π «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999, έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές εργασίες ήτοι η εκτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρίας από πιστοποιημένους εκτιμητές, αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποτυπώσεων των ακινήτων. Η διοίκηση εξετάζει τις επόμενες κινήσεις με στόχο την επιλογή του κατάλληλου και με σχετική εμπειρία νομικού γραφείου όπως επίσης και φοροτεχνικού συμβούλου».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα έσοδα της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση αναμένεται να προέλθουν από τους κλάδους ενέργειας και παιδικής ένδυσης, ενώ σχετικά με την Α.Ε.Ε.Α.Π τα έσοδα μάλλον θα αργήσουν να έλθουν, καθώς αναμένεται η εκτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Τεχνική εικόνα

Χρηματιστηριακά πάντως η μετοχή δείχνει να στέκεται αξιοπρεπώς, καθώς από τις αρχές του έτους ενισχύεται 13,33% (κλείσιμο 27/4), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων καταγράφει κέρδη 66,53%.

Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή συνεχίζει να κινείται προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,9754 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 0,6432 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Στο μακροχρόνιο γράφημα, η μετοχή δείχνει να βρίσκει αντίσταση στα τρέχοντα επίπεδα, διαπραγματευόμενη στο όριο της υπέρ αγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,9555 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, στα 0,5834 ευρώ.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    11
    Shares
  •  
  •  
  • 11
  •