Σημαντική αύξηση κερδών για το ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσμα για την χρήση του 2017, σύμφνωα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα €206 εκ. έναντι €205,9 εκ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% και ανήλθαν στα €33,5 εκ. έναντι κερδών €30,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη €9,7 εκ. το 2017 έναντι κερδών €4,2 εκ. το 2016. Η μετοχή ολοκλήρωσε στα €0,918 με απώλειες 0,33%.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •