Υποστηρικτικές υπηρεσίες 20 χιλ. ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» και  την απευθείας ανάθεση για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας στον Κωνσταντίνο Α. Κολιόπουλο, με ΑΦΜ 117678129-Δ.Ο.Υ Λαμίας και έδρα την Λαμία, οδός Ροζάκη Αγγελή 26, έναντι ποσού
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ(24.800,00€ με ΦΠΑ 24%). Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •