Ανάθεση ποσού €13 χιλ. για την περίθαλψη αδέσποτων σκύλων

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών προέβη στην απόφαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ» στην εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε,ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ,Θ.ΠΑΣΧΙΔΗ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ με ΑΦΜ 998981906 Δ.O.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
η οποία προσέφερε Το ποσό των 12.848,49€ με ΦΠΑ. Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •