Διαγωνισμός 123 χιλ. ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων προέβη στην έγκριση δαπάνης €123.854,92 χιλ. μέσω σνοικτής ηλεκτρονικής διαγνωστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018. Ολόκληρη η απόφαση και η διακήρυξη του διαγωνισμού, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •