60 χιλ. ευρώ για μελέτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων με την συνεδρίαση της 6-12-2017, αποφάσισε την έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (με ΦΠΑ), με αριθμό μελέτης 33/2017.

Την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρου έργου, προϋπολογισμού 48.387,10 ευρώ για εργασίες και 11.612,90 ευρώ για ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 60.000 ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 33/2017 μελέτη. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •