235 χιλ. ευρώ για εργαλεία και αναλώσιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην συνεδρίαση της 27-11-2017, προέβη στην έγκριση για την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης κα Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 235.600,00 €. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής. Ολόκληρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •