Απευθείας ανάθεση 44 χιλ. ευρώ στην «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»

Το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος «προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2017-2018» προϋπολογισμού 44.640 χιλ. ευρώ. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •