Κυκλοφόρησε το τεύχος Μαρτίου (Νο 238) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ

Το κεντρικό θέμα του τεύχους, είναι οι κίνδυνοι που αναδύονται από τον πόλεμο της Ουκρανίας και την πρωτοφανή ένταση των γεγονότων που ακολούθησαν. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανατροπές που προκαλούνται, για τις οικονομίες, τις κοινωνίες και τις χρηματιστηριακές αγορές. 

Η άποψη του “Χ&Α” είναι ότι, οι εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον ανάπτυξης “πληθωρισμού κόστους” και ότι, η εμφάνιση αυτού του είδους πληθωρισμού στη διεθνή οικονομία, θα επιφέρει πολύ μεγάλες ανατροπές που, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση επιτοκίων και ενδεχομένως και σε ύφεση.

Άλλα θέματα της ύλης, είναι:

Πληθωρισμός κόστους: Θα επαναληφθεί το φαινόμενο της κρίσης του 1973;

Πώς καταλήξαμε στον προσδιορισμό της τιμής του πετρελαίου από τις αγορές;

Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη, μετά από “σημαντικές ημερήσιες μεταβολές”.

Χρηματιστήριο της Αθήνας: Πλησιάζει να εισέλθει σε πτωτική φάση.

Η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, σε “ακραίες” ημερομηνίες.

Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών, χρήσης 2021 – Εξετάζονται στατιστικά στοιχεία και αναλύονται τα οικονομικά μεγέθη μίας σειράς εταιριών.

Τί μερίσματα διένειμαν οι εταιρίες κατά το 2021; Τί διένειμαν, κατά την τελευταία 20ετία;

Οι δραστηριότητες των εισηγμένων εταιριών, σε Ρωσία και Ουκρανία.

Χρηματιστηριακά στατιστικά.

Γιατί κινείται, με αυτό το τρόπο, η αγορά;

Κινήσεις μειωμένου κινδύνου, σε μία έντονα διακυμαινόμενη αγορά.

Το “σήμα πωλήσεων” του απόλυτου συστήματος συναλλαγών.

Τα εκπαιδευτικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η διεθνής οικονομία.

Οι διεθνείς αγορές.

Είναι σωστή η πολιτική της FED σήμερα;

Τέλος στην ανοδική φάση – Οι διεθνείς αγορές σε πτώση.

 

Το τεύχος περιλαμβάνει ύλη μέχρι και την 14/3/2022.

Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους, εδώ.

Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές, δείτε εδώ

Για να αγοράσετε μεμονωμένο τεύχος, δείτε εδώ.