Στα 90 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο πρώτο εξάμηνο

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α ́ εξάμηνο 2019, με τα καθαρά κέρδη2 σε ενοποιημένο επίπεδο να διαμορφώνονται σε €90 εκ. Πιο αναλυτικά:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €685 εκ. και ήταν μειωμένα κατά 3,6% έναντι του περυσινού Α ́εξαμήνου.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €156εκ. , λόγω των εσόδων από ενοίκια από τη συγχώνευση με τη Grivalia ύψους €15εκ. και υψηλότερων εσόδων κυρίως από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων.
 • Τα οργανικά έσοδα υποχώρησαν ελαφρώς σε €841εκ., από €849εκ. το Α ́ εξάμηνο 2018., ενώ τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά σε €912εκ.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση3, μειώθηκαν κατά 0,1%στον Όμιλο και 2,2% στην Ελλάδα έναντι του Α ́ Εξαμήνου 2018.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε €399εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 1,4% σε €470εκ.
 • Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation)ήταν αρνητικός κατά €321εκ. το Α ́ εξάμηνο2019 και κατά €205εκ. το B ́ τρίμηνο2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 32,8% στο τέλος Ιουνίου, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,4 δισ. το Α ́ εξάμηνο, εκ των οποίων €2,2δισ. το Β ́ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα κυρίως της τιτλοποίησης €1,7δισ. στεγαστικών δανείων και του αρνητικού NPE formation. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Α ́ τριμήνου 2019 και ανήλθε σε 54,5%.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του Α ́ εξαμήνου 2018 σε €348εκ. και αντιστοιχούσαν σε 190 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, μετά καθαρά κέρδη4 να ανέρχονται σε €95εκ.το Α ́ εξάμηνο 2019, περιλαμβανομένων κερδών υπεραξίας €30εκ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria.
 • Oι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας(CAD) διαμορφώθηκαν σε 15,9% και 18,4% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR 10,25% και CADOCR 13,75% για το 2019. 2Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης μετά φόρων.3 Εξαιρουμένης της Grivalia και της Piraeus Bank Bulgaria.4 Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης μετά φόρων.
 • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,9 δισ.έναντι του Α ́ τριμήνου 2019, περιλαμβανομένων €1,1 δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 86,5%, από 99,3%το αντίστοιχο εξάμηνο του περυσινού έτους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

 •  
  3
  Shares
 •  
 •  
 • 3
 •