Στα 19 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο Α’ εξάμηνο

Κερδοφορία το 1ο 6μηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

 •  Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417εκατ., +6% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €719εκατ., +2% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146εκατ., +5% σε ετήσια βάση
 • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476εκατ., -7% σε ετήσια βάση
 • Έξοδο προβλέψεων στα €332εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας
 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα €73εκατ. από €33εκατ. το 1ο 6μηνο 2018
 • Καθαρά κέρδη στα €38εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο 3μηνο καθαρά κέρδη στα €19εκατ., 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο.

Συνεχής χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας

 • Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019
 • Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ.
 • Καταθέσεις στα €44,9δισ., +7% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •