Σημαντική αύξηση καθαρών κερδών για τον ΟΠΑΠ στο πρώτο τρίμηνο

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

 • Καθαρά έσοδα προ εισφορών(GGR) α’ τριμήνου 2019 αυξημένα κατά 5,0% στα €396,0 εκ.(Q1 2018: €377,3 εκ), λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση των αριθμολαχείων και του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα που επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε ετήσια βάση.
 • Συνολικά το GGR στο α’ τρίμηνο 2019 παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση1ουτριμήνου από το 2010.
 • Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €156,1 εκ (Q1 2018: €147,9εκ) αυξημένο κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι, κατά αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.
 • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €111,6 εκ.(Q1 2018: €87,2εκ), αυξημένα κατά 28,0% ή 15,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με αντιστροφή επίδικων προβλέψεων.
 • Λειτουργικά έξοδα στα €64,1 εκ, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, απόρροια της συνολικής αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών εξόδων κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού.
 • Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 43,5% στα €57,2εκ. (Q1 2018: €39,8εκ.) ή υψηλότερα κατά 13,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
 • Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €410,5εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1,1x.
 • 19.965 VLTs στην Ελλάδα και 6.328SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 31 Μαρτίου 2019.
 • Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,60 με επιλογή επανεπένδυσης (scripoption). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 26 Ιουνίου 2019.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •