Ηλεκτρονικό εμπόριο: Έγκριση από το Συμβούλιο συμπληρωματικής εντολής για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα εντολή διαπραγμάτευσης ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να συμμετάσχει στις πλειονομερείς διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τον Ιανουάριο του 2019, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 48 μέλη του ΠΟΕ αποφάσισαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

“Η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές. Είναι πλέον καιρός ο μετασχηματισμός αυτός να αντικατοπτριστεί και στους διεθνείς κανόνες. Η ΕΕ δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους εταίρους της στον ΠΟΕ για να θέσουν σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται ένα ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον για το ηλεκτρονικό εμπόριο.”
Ştefan-Radu Oprea, Υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας

Για να μπορέσει η Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους εταίρους της στο πλαίσιο του ΠΟΕ εξ ονόματος της ΕΕ, η υφιστάμενη εντολή της για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα έπρεπε να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει τη θέση της ΕΕ όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες για την ενθάρρυνση του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου, τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διαδικτυακό περιβάλλον και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

Στις 26 Απριλίου, η ΕΕ κατέθεσε αρχικές διαπραγματευτικές προτάσεις στον ΠΟΕ. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν μαζί με προτάσεις άλλων συμμετεχόντων μελών του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια γύρου επίσημων συζητήσεων στις 13-15 Μαΐου 2019, στη Γενεύη.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •