Τι επικίνδυνο κρύβει ο ισολογισμός του Ελλάκτωρα;

Είναι γνωστό πως η εμπιστοσύνη σε διαπροσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο αποτελεί το άλφα και το ωμέγα, πόσο μάλλον σε μια οργανωμένη αγορά, όπου την αξιοπιστία των συμμετεχόντων εγγυάται η εποπτεύουσα αρχή. Είναι γνωστή η υπόθεση της Folli Follie, η οποία συμπλήρωσε αισίως ένα χρόνο, και κλόνισε σε σημαντικό βαθμό τον θεσμό του ελληνικού χρηματιστηρίου. Έκτοτε, όσοι ασχολούνται με την ελληνική αγορά έχουν γίνει ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Παρατηρώντας κανείς τα οικονομικά αποτελέσματα του Ελλάκτωρα για την χρήση του 2018, διαπιστώνει (πέραν των άλλων) πως κάποιες εκ των θυγατρικών του Ομίλου δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία. Το εάν όμως αυτό αποτελεί μια «βραδυφλεγής βόμβα» για το μέλλον του Ομίλου ή όχι, μένει να μας το επιβεβαιώσουν ή να μας το διαψεύσουν οι εποπτικές αρχές και η διοίκηση του Ομίλου.

Η έλλειψη οικονομικών πληροφοριών

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία για την χρήση του 2018, οι εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης ανέρχονται στις 105 σε Ελλάδα και εξωτερικό (σελ. 137-139 ετήσιας οικονομικής έκθεσης).

Αρκετές από τις παραπάνω εταιρείες, τα οικονομικά τους στοιχεία αναφέρονται σε παρελθόντα έτη κι όχι σε πρόσφατα, με μερικές από αυτές μάλιστα να διαθέτουν οικονομικά στοιχεία του 2006! Όσο αφορά τις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό, δώδεκα από αυτές δεν διαθέτουν καμία πληροφόρηση, όχι μόνο οικονομική, όπως προκύπτει από το web site του Ομίλου (βλ. εδώ). Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγο εταιρείες είναι: AKTOR CONSESSIONS (CYPRUS) LTD, AKTOR D.O.O BEOGRAD, AKTOR D.O.O SARAJEVO, BIOSAR AMERICA INC, BIOSAR CHILE SpA, BIOSAR ENERGY (UK) LTD, BIOSAR PANAMA Inc, HELEKTOR BULGARIA LTD, LEVASHOVO WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC, NEASACO ENTERPRISES LTD, PROFIT CONSTRUCT SRL, και YLECTOR DOOEL SKOPJE.

Και οι δώδεκα εταιρείες, δεν διαθέτουν κανένα απολύτως στοιχείο για την πληροφόρηση των επενδυτών, καθώς και καμία παραπομπή σε ιστοσελίδα, με εξαίρεση τις BIOSAR AMERICA INC, BIOSAR CHILE SpA, BIOSAR ENERGY (UK) LTD, BIOSAR PANAMA Inc, PROFIT CONSTRUCT SRL, NEASACO ENTERPRISES LTD, όπου gia tiw t;esseriw pr;vtew υπάρχει θα λέγαμε μια κοινή ιστοσελίδα για όλες, και πατώντας κανείς το link των οικονομικών στοιχείων παραπέμπεται στην ιστοσελίδα του Ελλάκτωρα με τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Η ελλιπής πληροφόρηση προκαλεί μελλοντικούς κινδύνους;

Ο δύσκολος κλάδος των κατασκευών. σε συνδυασμό με τον υψηλό δανεισμό των 1,41 δισ. ευρώ και τον καθαρό στα 785,5 εκατ. ευρώ, φέρνει στο μυαλό μας αρνητικές συγκυρίες, χωρίς βέβαια να υπονοούμε ότι ο Ελλάκτωρας αποτελεί μια νέα Folli Follie.

Στην σελίδα 8 της ετήσιας έκθεσης, αναφέρεται ότι ο Όμιλος έχει αναλάβει έργα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στη Βραζιλία και στη Χιλή, δημιουργώντας την εύλογη απορία, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία για παράδειγμα στην BIOSAR CHILE SpA η οποία λογικά, και θα έχει αναλάβει και τα έργα φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 20 Mwp όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση (σελ. 8).

Οι επενδύσεις της μητρικής σε θυγατρικές εταιρείες (σελ. 100 της ετήσιας έκθεσης) ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στα 595,306 εκατ. ευρώ, έναντι 738,123 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, ενώ σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ανήλθε το ίδιο χρονικό διάστημα στα 77.415 εκατ. ευρώ έναντι 88,709 εκατ. ευρώ το 2017.

Η τεχνική εικόνα του Ελλάκτωρα

Αξιοσημείωτη από τις αρχές του έτους είναι η απόδοση της μετοχής του Ελλάκτωρα, καθώς από το χαμηλό των 1,19 ευρώ στις 7 Ιανουαρίου, βρέθηκε στις 22 Απριλίου στο υψηλό των 1,80 ευρώ, καταγράφοντας μία άνοδο της τάξεως του 51,2%.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή του Ελλάκτωρα, όπως και οι περισσότερες μετοχές το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται σε κατάσταση διόρθωσης, ολοκληρώνοντας την Παρασκευή κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, ακυρώνοντας και το σήμα αγοράς. Την εβδομάδα που μας έρχεται, θα ξεκαθαρίσει και το εάν η μετοχή θα αντιδράσει ανοδικά, διασπώντας εκ νέου τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών ή θα παραμείνει κάτω από αυτόν, υποχωρώντας έως και την στήριξη των 1,1996 ευρώ (γραμμή ΑΒ), ενώ στην περίπτωση ανοδικής αντίδρασης θα δοκιμαστεί η αντίσταση του κινητού μέσου όρου των διακοσίων ημερών, στα 1,6795 ευρώ.

Συμπέρασμα

Όπως εξάγεται από τα παραπάνω, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου του Ελλάκτωρα, τα οποία χάριν της διαφάνειας και της ορθής πληροφόρησης των επενδυτών, οφείλουν να απαντηθούν. Το ποσό των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι μεγάλο, που σε συνδυασμό με την ελλειπή οικονομική πληροφόρηση ή σε κάποιες περιπτώσεις την απουσία της, δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς για μια παραδοσιακή εταιρεία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    39
    Shares
  •  
  •  
  • 39
  •