Επιστροφή στα κέρδη για τον Φουρλή στο πρώτο εξάμηνο

Στα κέρδη επέστρεψε στο α’ εξάμηνο του 2018 ο όμιλος Fourlis, ενώ οι πωλήσεις του σημείωσαν αύξηση 5,6%.
Ειδικότερα, το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.

Οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 202,1 εκατ. ευρώ, από 191,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 15,1% σε σχέση με τα 11,1 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017
Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή (4/9/2018) ανακοίνωση, η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 130,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (124,7 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,2%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το EBITDA ανήλθε στα 8,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, από ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.
Όπως σημειώνεται, σήμερα λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στην Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 7%, στα € 71,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 (€ 66,6 εκατ.).
Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,4%.

Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,4%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Το EBITDA για το σύνολο της δραστηριότητας λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (4,3 εκατ. ευρώ).
Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν μείωση στα 0,3 εκατ. ευρώ, από 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο.

Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίηση της επέκτασής του και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του Ομίλου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Πηγή:mikrometoxos.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •