Ικανοποίησαν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

 • Ισχυρή αύξηση των εσόδων, κατά 6,4% το πρώτο εξάμηνο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω των νέων προϊόντων, της καλοκαιρίας και του FIFA World Cup.
 • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,8%, γεγονός που αποδίδεται στις αυξήσεις τιμών των προϊόντων μας και στις συνεχιζόμενες βελτιώσεις του μείγματος κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας.
 • Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων επιταχύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση κατά 4,6% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών σημείωσε επίσης υψηλή αύξηση κατά 4,6%.

–    Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκε κατά 0,9% με καλές επιδόσεις σε Ελλάδα και Ιρλανδία.
–    Η ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές συνεχίστηκε, με τον όγκο πωλήσεων να σημειώνει αύξηση κατά 8,9%, ιδιαίτερα σε Πολωνία και Ουγγαρία.
–    Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,1% στις αναδυόμενες αγορές, χάρη στην ανάκαμψη των πωλήσεων σε Νιγηρία και Ρωσία στο δεύτερο τρίμηνο.

 • Η αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 60 μονάδες βάσης.
 •  Το περιθώριο συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, στο 9,6%, παρά την αύξηση κατά 30 μονάδες βάσης των επενδύσεων σε ενέργειες μάρκετινγκ για τη στήριξη των κυκλοφοριών νέων προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών στο πλαίσιο του FIFA World Cup. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης ανερχόμενο σε 9,4%.
 • Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,603, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,590, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12,2%.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •