Εκτίμηση αγοράς

Έγινε τελικά η ζητούμενη υπέρβαση και το κλείσιμο πάνω από το 759, και μας μένει το δεύτερο ζητούμενο που είναι η διάσπαση του 763.85 η οποία θα μας οδηγήσει στον επόμενο ανοδικό στόχο που είναι στο 768.25.

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε τη γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης στο 758.50, και παρακάτω το 61.8% του ανοδικού (753.80).

Από πάνω, αν διασπάσουμε το 763.85 έχουμε το 768.25 που είναι η ισότητα του πρόσφατου ανοδικού και περίπου το 61.8% του 1ου ανοδικού και παράλληλα ελάχιστος στόχος του διπλού πυθμένα της ζώνης των 747+.

Για σήμερα αναμένεται η προσέγγιση του 768.25 όπου και πιθανά θα έχουμε διόρθωση.

O DAX κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πιθανοτήτων θα πάει προς τις 12795-12800 μονάδες, όπου θα κριθεί και η βραχυπρόθεσμη πορεία του.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
  •  
  •  
  •  
  •