ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ATHEX, σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 30/07/2018, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 13/06/2018.

Μετά τον καθορισμό των ανωτέρω ημερομηνιών, το οικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους διαμορφώνεται ως εξής:

 • Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου – record date:   Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Η ημερομηνία αποκοπής (Δευτέρα 06/08/2018) είναι πριν από την λήξη (στις 21/09/2018) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 17/08/2018) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

 • Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου:                                 Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018:       Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή (0,15 ευρώ) προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 251.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου, και διαμορφώνεται στο ποσό των 0,1506239 ευρώ ανά μετοχή.

 

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •