Αύξηση 80% στα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ το α’ εξάμηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν στα EUR2.8 εκ. έναντι EUR1,5 εκ. το α’ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 80%. Μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους EUR71 χιλ. το 2018 έναντι κερδών EUR57 χιλ. το 2017, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο διαμορφώνονται σε EUR0,045 έναντι EUR0,026 το α’ εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 73,1%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν το α’ εξάμηνο 2018 στα EUR14,7 εκ. έναντι EUR13 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 12,7%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα EUR14,1 εκ. έναντι EUR12,5 εκ., αυξημένα  κατά 12,6%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών το α’ εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα EUR68,1 εκ. έναντι EUR58,9 εκ. του α΄εξαμήνου του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6%. Σημειώνεται ότι για το 2018 μέχρι σήμερα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα EUR61,6 εκ. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2017 (EUR55,7 δις έναντι EUR47,5 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2018 στις 757,57 μονάδες, μειωμένος κατά  8% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (823,74  μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε μικρή μείωση στο 30,6% το α’ εξάμηνο 2018 από 31% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 48,5 εκ. μετοχές έναντι  85,5 εκ. μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,7% (62,6 χιλ. έναντι 84,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 26,7% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 73,7% και διαμορφώθηκε στα EUR0,150 έναντι EUR0,086 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών παρέμενε αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα EUR8,8 εκ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2018 ανήλθαν στα EUR4 εκ. έναντι EUR2,3 εκ. το α’ εξάμηνο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 69%.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •