Σημαντική υποχώρηση στα κέρδη της SAAB στο δεύτερο τρίμηνο

Η SAAB ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 28% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, στα 183 εκατ. κορόνες, έναντι εκτιμήσεων 330 εκατ. κορόνες. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 7,95 δισ. κορόνες έναντι 7,77 δισ. κορόνες το δεύτερο τρίμηνο του 2017, με τις εκτιμήσεις στα 8,47 δισ. κορόνες. Η σημαντική υποχώρηση στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, οφείλεται ζημιές από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •