Αύξηση κερδών για την ΕΥΑΘ το 2017

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €73.401 έναντι € 73.278 κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά €123 ή 0,17%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 43.258 έναντι € 43.782 το 2016, σημειώνοντας μείωση κατά €524 ή 1,20%. Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €24.931 έναντι των €21.769 κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση €3.162 ή 14,52% περίπου. Τέλος, τα μετά Φόρων Κέρδη του 2017, διαμορφώθηκαν σε €16.449 από €12.457  το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά €3.992 ή 32,05%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •