Ενθαρρυντικά τα προσωρινά στοιχεία για τον PMI στην ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης για τον μήνα Απρίλιο, εμφάνισαν υποχώρηση στις 56 μονάδες (εκτίμηση 56,6 μονάδες) έναντι 56,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης PMI υπηρεσιών, ενισχύθηκε οριακά στις 55 μονάδες (εκτίμηση 54,8 μονάδες) έναντι 54,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα προσωρινά στοιχεία για τον συνολικό δείκτη PMI, έδειξαν ότι παρέμεινε αμετάβλητος στις 55,2 μονάδες (εκτίμηση 54,9 μονάδες) έναντι 55,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •