Έρχονται καλύτερες μέρες για τα «μάρμαρα»;

Μπορεί το τελευταίο δίμηνο το ελληνικό χρηματιστήριο να απογοητεύει, αυτό όμως δεν συμβαίνει και με ορισμένες εισηγμένες εταιρείες. Η χρόνια πάθηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο να κωφεύει στα εταιρικά αποτελέσματα, έχει κοστίσει ουκ ολίγες ακριβά. Μπορεί το πρώτο τρίμηνο του έτους να απογοήτευσε χρηματιστηριακά, αυτό όμως δεν ισχύει και για τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017 ορισμένων εταιρειών.

Μια από τις εταιρείες αυτές των οποίων τα αποτελέσματα εξέπληξαν ευχάριστα, είναι κι αυτή του Ικτίνου. Για πιο λόγο όμως η μετοχή της εταιρείας δεν αντέδρασε ανοδικά χθες, όπως θα περίμενε κανείς;

Η χρήση του 2017

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα για το έτος 2017, σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 44,89%, στα 51,72 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται 133,3%, στα 20,28 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 9,01 εκατ. από 804,5 χιλ. το 2016, και οι υποχρεώσεις να υποχωρούν κατά 17,31%, στα 17,37 εκατ. ευρώ.

Πραγματικά ικανοποιητικά αποτελέσματα, ειδικά όταν το 95,15% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται από το εξωτερικό, αποδεικνύοντας την εξωστρέφεια της εταιρείας. Το ευχάριστο για τους μετόχους αποτελούν οι εκτιμήσεις της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες «η εταιρία εργάζεται για την εξεύρεση νέων εξαγωγικών χωρών και την αύξηση των εξαγωγών σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, προκειμένω να αυξήσει τις πωλήσεις και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά, προκειμένου να υπάρχει περιορισμένη εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες και πελάτες. Για το 2018 οι πωλήσεις αναμένεται να υπερβούν τα επίπεδα της χρήσης 2017. Η Διοίκηση του ομίλου είναι αισιόδοξη ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων, λόγω κυρίως της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, γιατί τα μηνύματα από τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και από αυτές που ήδη έχουν κλείσει και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Επίσης η ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά και σε projects του εξωτερικού, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία του ομίλου. Στη εταιρία απασχολούνται ικανά στελέχη της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, γνώστες της αγοράς του μαρμάρου και των σύγχρονων αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Σε συνδυασμό με την οικονομική εγγύηση της μητρικής εταιρίας, έχει όλα τα εχέγγυα να αποτελέσει ένας κυρίαρχος στην εσωτερική αγορά».

Προοπτικές

Ο κλάδος μαρμάρου αποτελεί τον κύριο τροφοδότη εσόδων για τον όμιλο, καθώς από αυτόν πραγματοποιείται το 96% του κύκλου εργασιών, με τον κλάδο της αιολικής ενέργειας να συμμετέχει με μόλις 4%, ενώ ο κλάδος του real estate μέχρι στιγμής δεν συνεισφέρει. Η προοπτική της συνεισφοράς του real estate θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα του ομίλου, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για τον όμιλο.

Απειλές

Δεδομένου του ότι το 60,95% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Ασία, μια αρνητική μεταβολή των μέχρι στιγμής δεδομένων, όπως πχ δασμοί, θα επιδρούσε αρνητικά στα μελλοντικά αποτελέσματα, καθώς οι όποιες απώλειες δύσκολα θα μπορούσαν να καλυφθούν από κάποια άλλη αγορά, ειδικά στην περίπτωση υποχώρησης της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Για πιο λόγο η μετοχή δεν αντέδρασε ανοδικά;

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα περίμενε κανείς η μετοχή να κινηθεί ανοδικά εσωκλείοντας τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, αλλά και τις προσδοκίες για τα αποτελέσματα των επόμενων τριμήνων, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Αντί αυτού όμως, η μετοχή παρέμεινε αμετάβλητη στα 3,44 ευρώ (κλείσιμο 10/4), δημιουργώντας έντονους προβληματισμούς για την συνέχεια. Γι πιο λόγο όμως;

Παρά τα πραγματικά ικανοποιητικά αποτελέσματα για την χρήση του 2017, η μετοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερτιμημένη, καθώς η εσωτερική αξία διαμορφώνεται στα 1,25, με την τιμή προς εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 2,752, ενώ το P/E ανέρχεται στο 10,8 αφήνοντας περιθώριο για μελλοντικά κέρδη.

Τεχνική εικόνα

Μπορεί τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017 να άφησαν χθες την μετοχή «ασυγκίνητη», αυτό όμως δεν σημαίνει ότι άφησε παραπονεμένους τους επενδυτές, καθώς από τις αρχές του έτους ενισχύεται 54,95% (κλείσιμο 10/4), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων καταγράφει κέρδη 278,02%!

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παρακάτω μακροχρόνιο γράφημα, η πορεία της μετοχής δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το επίπεδο της υπέρ αγορασμένης ζώνης, διατηρώντας τον «χρυσό» σταυρό, και με τους όγκους να διαμορφώνονται πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στο ιστορικό υψηλό των 3,8742 ευρώ, και η στήριξη στα 2,5267 ευρώ (γραμμή ΑΒ).

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •