Αύξηση 154,83% εμφάνισαν τα EBITDA του Ικτίνου το 2017

Η Ικτίνος ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2017 ανήλθε σε ευρώ 47.609.598 ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε ευρώ 31.724.004. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 15.885.594 και σε ποσοστό 50,07%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 95,15% του κύκλου εργασιών της χρήσης ενώ πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 90% του κύκλου εργασιών.

Κατά τη Χρήση του 2017 τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 28.066.420 ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε ευρώ 13.760.517. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 14.305.903 και σε ποσοστό 103,96%.

Κατά τη Χρήση του 2017 τα EBITDA ανήλθαν σε 19.033.123 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2016
ανερχόταν σε 7.468.901, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11.564.222 ευρώ και σε ποσοστό 154,83%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14.910.132 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε1.409.842 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 13.500.290 ευρώ και σε ποσοστό 957,57%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10.179.107 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2016ανερχόταν σε 109.270ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 10.069.837 ευρώ και σε ποσοστό 9.215,56%.

Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 11.513.586 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε 13.430.685 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση του δανεισμού κατά 1.917.099 ευρώ και σε ποσοστό 14,27 %.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •  

One thought on “Αύξηση 154,83% εμφάνισαν τα EBITDA του Ικτίνου το 2017

Comments are closed.