«Ζεστό» χρήμα για συντήρηση σχολείων και αγορά μηχανημάτων

5 εκ. για τους δήμους της Ηπείρου προβλέπει ο «ΦιλόΔημος ΙΙ» που ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ

3.530.000 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και 1.545.900 ευρώ για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι Δήμοι της Ηπείρου, μέσω των δύο προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Με τις δύο προσκλήσεις ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Ν. 4509, Άρθρο 71) – «ΦιλόΔημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018). Ακολουθεί επόμενη πρόσκληση στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος η οποία θα αφορά στην κατασκευή Παιδικών Χαρών.

Να σημειωθεί ότι σταδιακά θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις και των δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων («ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ), συνολικού ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Με το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ για το 2018, το υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των Δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες Δήμων.

Οι πόροι του προγράμματος, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Οι προσκλήσεις

Οι δύο προσκλήσεις αναλύονται ως εξής:

Α. Μηχανήματα έργου (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 60 εκατ. ευρώ)

Πρόκειται για μια πρόσκληση μη ανταγωνιστική, καθώς δικαιούχοι είναι και οι 325 Δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους. Οι Δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα βάσει των κείμενων διατάξεων (π.χ. λεπίδες αποχιονισμού, βυτία πυρόσβεσης, αλατιέρες κ.λπ.).

Τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των Δήμων της Ηπείρου, έχουν ως εξής:

– ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 270.000

– ΔΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 235.000

– ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 225.000

– ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 215.000

– ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 210.000

– ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 210.000

– ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 160.000

– ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 150.000

– ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 215.000

– ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 210.000

– ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 200.000

– ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 200.000

– ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 190.000

– ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 180.000

– ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 145.000

– ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 185.000

– ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 170.000

– ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 160.000

Β. Συντήρηση σχολικών κτηρίων (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 50 εκατ. ευρώ)

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το υπουργείο Εσωτερικών απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των Δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους, όπως οι ίδιοι οι αιρετοί το έθιξαν στις συναντήσεις τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Επισημαίνεται ότι οι δήμοι χρηματοδοτούνται με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τους επενδυτικούς ΚΑΠ έτους 2011 και μετά, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων τους. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση του Προγράμματος είναι υπερδιπλάσια της ετήσιας τακτικής και καταλήγει σε ένα συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ για το 2018. Η κατανομή των πόρων θα γίνει με κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων (30% της χρηματοδότησης) και τον αριθμό των μαθητών (70% της χρηματοδότησης) και αφορά όλους τους δήμους της χώρας. Ενδεικτικά, εκτός των κλασσικών εργασιών συντήρησης δίνεται η δυνατότητα για την κατασκευή απλών ραμπών πρόσβασης σε αυτά, καθώς και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των Δήμων της Ηπείρου, έχουν ως εξής:

– ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 574.600

– ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 56.800

– ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 24.700

– ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 18.500

– ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 17.800

– ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 10.300

– ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 6.100

– ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 5.000

– ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 240.100

– ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 44.100

– ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 14.100

– ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 9.100

– ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 148.600

– ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 41.800

– ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 25.200

– ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 181.600

– ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 64.900

– ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 62.600

Πηγή:anex.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •