Στα 78 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για το οικον. έτος 2018

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου στην συνεδρίαση της 6-11-2017, προέβη στην έγκριση και εισήγηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, οποίος ανέρχεται στο ποσό των 78 εκατ. ευρώ όσο αφορά τα έσοδα, και 77,8 εκατ. ευρώ όσο αφορά τα έξοδα. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •