20 χιλ. ευρώ για εκπόνηση σχεδίου γεωθερμικού πεδίου

Ο Δήμος Λέσβου προέβη στην απευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου», στην εταιρεία Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, Χαριλάου Τρικούπη 65 , Αθήνα , Τ.Κ 10681, Α.Φ.Μ. 998666629 ΔΟΥ Δ’ Αθήνας, συνολικής αξίας ανάθεσης 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •