24 χιλ. ευρώ για ενοικίαση εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Καλλιθέας αποφάσισε τη διενέργεια της ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, προϋπολογισθείσης δαπάνης συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ (συμπ/νου νομίμου ΦΠΑ).

Την ανάθεση της παραπάνω περιγραφομένης εργασίας/υπηρεσίας στην εταιρεία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ Α.Φ.Μ.
038471024 έδρα Π.ΦΑΛΗΡΟ, αντί του ποσού των 20.000,00 ευρώ (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.) ήτοι αντί των 24.800,00
ευρώ (συμπ/νου νομίμου Φ.Π.Α.) με τιμές όπως προκύπτουν από τη συνημμένη οικονομοτεχνική προσφορά της
αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •