Σημαντική μείωση στις εξαγωγές φυσικού αερίου από την Gazprom στην Τουρκία

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στην Τουρκία μειώθηκαν κατά περίπου 10%, ενώ οι παραδόσεις της Gazprom μειώθηκαν κατά 40%, παράλληλα, υπάρχει

Περισσότερα...

Bulgargaz και Gazprom διαπραγματεύονται την τιμή του φυσικού αερίου

Bulgargaz και Gazprom διαπραγματεύονται την τιμή του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Ε.Ε. και

Περισσότερα...