Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές στην ΕΕ: έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, στόχος

Περισσότερα...