Βιωματικό σεμινάριο για γονείς με θέμα “Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο ρόλος της οικογένειας».

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο ρόλος της οικογένειας» διοργανώνει   το Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής

Περισσότερα...

Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές στην ΕΕ: έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, στόχος

Περισσότερα...